شرکت پلی اوره تان ایران در راستای تحقق اهداف خط مشی سازمان اقدام به ایجاد واحد صدای مشتری نموده تا از طریق نقطه نظرات مشتریان جهت دستیابی به این اهداف استفاده نماید .
لذا خواهشمند است در راستای تحقق این مهم و ارائه خدمات بهتر ما را یاری فرمائید .

لطفا صبر کنید