اخبار شرکت

اجرای طرح سلامت خواب هوشمند در شرکت آذین تنه

طرح سلامت خواب شامل فروش ویژه تشک های تمام فوم ، بالشت های طبی و محصولات ارتوپدیک هوشمند با اقساط بلند مدت و بدون بهره در شرکت محترم آذین تنه اجرا و به اتمام رسید .

این طرح مورد استقبال کارکنان این شرکت قرار گرفت و پرسنل مربوطه با بهره گیری از شرایط اقساطی مناسب نسبت به خرید و ارتقاء وضعیت خواب خود و خانواده محترمشان اقدام نمودند .

اخذ گواهينامه سازمان هواپيمايي كشور در توليد فوم صندلي هواپيما

شركت توليدي پلي اوره تان ايران كه براي اولين بار در سال ١٣٨٩ موفق به اخذ گواهينامه سازمان هواپيمايي كشور در توليد فوم صندلي هواپيما شده بود ، به تازگي پس از گذراندن آزمايشات مختلف روي فوم در داخل و خارج از كشور و همچنين بازرسي كارشناسان مجرب آن سازمان موفق به اخذ آخرين ورژن گواهينامه CAO گرديد و بعنوان تنها مرجع مورد تأييد سازمان هواپيمايي كشور در ايران بابت توليد فومهاي نسوز صندلي هواپيما معرفي گرديد .