گرامیداشت روز جهانی معلول

اجازه ندهیم ترس و تردید مانع ارتباط صمیمانه ما با فرد معلول گردد .

یادمان باشد فرد دارای معلولیت دارای احساس می باشد ، بنابراین طوری با او رفتار کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود .

اخبار مرتبط

نظر شما