سوالات متداول

یک روز خوب زمانی اغاز میشود که از خواب شب قبل راضی باشیم. محققان زاپنی میگویند اگر بالشت مناسبی انتخاب نکرده باشیم،علاوه بر خرخرهای شبانه علائمی مانند سر درد، درد گردن و شانه، درد کمر،بی حسی بازوها، گرفتگی عضلات، عطسه و حتی خس خس در ناحیه سینه در روز بعد به سراغمان میاید. برای خرید یک بالشت مناسب دو فاکتور شکل و جنس را در نظربگیرید.

شکل یک بالشت باید بگونه ای باشد که سر را در موقعیت مناسب قرار دهد.تراز نمودن سر با شانه ها ، پر کردن فاصله بین گوش و شانه ها و ایجاد هم راستایی بین ستون فقرات و گردن مشخصه هایی هست که میتواند توسط شکل بالشت مهیا شود.
با هم راستایی بین ستون فقرات و گردن، کمترین فشار به صدها عصب که از پشت گردن به سمت شانه،گردن،بازو،مغز وسایر اندامها عبور میکند وارد میشود.فشار بر این عصبها در طول خواب موجبات خوابی نا ارام و پر تنش در شب و نهایتا صبحی همراه با خستگی و گرفتگی عضلات و کوفتگی را بهمراه خواهد داشت.
بنابر این بالشتهایی که با شکلهای خاص جهت عبور اسان عصبها طراحی شده اند وعموما صاف و یک تکه نبوده و بخش پائینی ان جهت پر کردن گودی گردن بر امده تر از سایر بخشها است ،میتواند انتخابی مناسب باشد.

بالشتها از جنسهای پر،مخلوط پر و کرک،الیاف،فومهای معمولی و مموری فوم در بازار موجود میباشد.بالشتهای پر و مخلوط کرک و پر میتواند موجب ایجاد و تشدید الرژی در اشخاص شود.بالشتهای پر شده از الیاف پس از مدتی استفاده تغییر شکل داده و میتواند به منبعی از قارچها و کپکها تبدیل گردد.بالشت از جنس فوم از نوع معمولی و مموری فوم فاقد مشکل تغییر فرم بوده و در اشخاص حساسیت نیز ایجاد نمیکند.مموری فوم (فوم هوشمند) علاوه بر مزیت دوام و عدم ایجاد حساسیت در مقایسه با سایر انتخابها، قالب سر و گردن را گرفته و بواسطه خاصیت برگشت به حالت اولیه با تاخیر،کمترین نیرو را هنگام خواب به سر وگردن وارد میکند.