روز بزرگداشت سالمندان

فرا رسیدن روز گرامی داشت سالمندان و کهن سالان، بر این سرمایه های جامعه گرامی باد.

سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست. روزت مبارک!

اخبار مرتبط

نظر شما