اطلاعیه تعطیلات تابستانی

به استحضار می رساند شرکت پلی اوره تان ایران از تاریخ 23 مرداد ماه لغایت 31 مرداد تعطیل می باشد ، لذا کلیه سفارشات از تاریخ اول شهریور به بعد ارسال میگردد.

اخبار مرتبط