اخبار و مقالات

ویژگی های بالشت هوشمند

۱-ابعاد و قالب های متنوع بالشت های هوشمند که در ابعاد، اشکال و ارتفاع های [...]

مموری فوم طبی یا فوم هوشمند چیست؟

فناوری مموری فوم، همان فوم پلی اوره تان می باشد که در دهه۱۹۶۰ توسط ناسا [...]

مزایای تشک های تمام فوم

یکی از بهترین مزایای تشک تمام فوم سرد یا مموری فوم کاهش فشاری است که [...]

تشک فومی چه تفاوتی با تشک فنری و اسفنجی دارد؟

 چند تفاوت کلیدی بین تشک فومی و تشک های فنری و اسفنجی  وجود دارد که [...]