نظر به اینکه ما یک سوم از عمر خود را در خواب سپری می کنیم و با توجه به تاثیر غیر قابل انکار خواب آسوده روی زمان بیداری ما ، انتخاب کالای خواب مناسب می تواند نقش بسزایی روی شادابی و سلامت فکری ما در زمان بیداری داشته باشد .
از این رو بمنظور ارائه خدمات بهتر جهت تست و انتخاب محصولات ، شو روم (نمایشگاه) دائمی هوشمند واقع در خیابان آپادانا در محیطی آرام آماده پذیرایی از مشتریان محترم می باشد .
در نمایشگاه هوشمند علاوه بر امکان تست بالشت ها و قطعات ارتوپدیک ، امکان بهره مندی از پد سنسور فشارسنج جهت اندازه گیری فشارهای وارده از تشک به بدن فراهم آمده تا مناسب ترین تشک برای هر فرد معرفی گردد .
به این ترتیب انتخاب کالای خواب مناسب موجب افزایش راندمان خواب و در نتیجه بستر آغاز یک روز خوب فراهم می گردد .

 

نمایشگاه دائمی هوشمند
نمایشگاه دائمی هوشمند