اخذ گواهينامه سازمان هواپيمايي كشور در توليد فوم صندلي هواپيما

شركت توليدي پلي اوره تان ايران كه براي اولين بار در سال ١٣٨٩ موفق به اخذ گواهينامه سازمان هواپيمايي كشور در توليد فوم صندلي هواپيما شده بود ، به تازگي پس از گذراندن آزمايشات مختلف روي فوم در داخل و خارج از كشور و همچنين بازرسي كارشناسان مجرب آن سازمان موفق به اخذ آخرين ورژن گواهينامه CAO گرديد و بعنوان تنها مرجع مورد تأييد سازمان هواپيمايي كشور در ايران بابت توليد فومهاي نسوز صندلي هواپيما معرفي گرديد .

اخبار مرتبط

1 نظرات

ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود