اجرای طرح سلامت خواب هوشمند در شرکت فولاد فام

طرح سلامت خواب در شرکت فولاد فام در حال اجرا می باشد .

شرایط ویژه این طرح موجب شد تا کلیه پرسنل امکان خرید بالشت ها و تشک های فول ارتوپدیک هوشمند را بدون پرداخت پیش قسط داشته باشند .

تعدادی از پرسنل که از مشکلات حاد گردن و ستون فقرات رنج می بردند نیز برای درمان از این طرح استفاده نمودند .

 

اخبار مرتبط

نظر شما