اجرای طرح سلامت خواب هوشمند در اداره پست

اجرای طرح سلامت خواب در اداره پست :

این طرح با هدف بهبود وضعیت خواب کارکنان و خانواده محترمشان در حال اجرا می باشد .

شرایط ویژه پرداخت موجب شده تا پرسنل این اداره بدون پرداخت پیش قسط و با اقساط بلند مدت نسبت به تعویض تشک های فرسوده با تشک های فول ارتوپدیک و بالشت های طبی اقدام نمایند .

اخبار مرتبط

نظر شما