آغاز طرح سلامت خواب در دانشگاه شاهد و شرکت نوری تازه

طرح سلامت خواب هوشمند در شرکت نوری تازه و دانشگاه شاهد آغاز شد

این طرح با هماهنگی واحد رفاهی سازمانها برای بهبود وضعیت خواب پرسنل آنها برگزار می گردد و شرایط ویژه پرداخت امکان استفاده از این طرح را برای تمامی پرسنل میسر نموده است .

اخبار مرتبط

نظر شما